lnwshop logo

KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ

KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ
KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 1KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 2KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 3KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 4KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 5KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 6KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 7KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 8KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 9KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 10KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 11KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 12KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 13KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 14KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 15KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 16KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 17KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 18KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 19KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 20KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 21KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 22KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 23KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 24KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 25KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 26KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 27KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 28KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 29KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 30KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 31KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 32KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 33KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 34KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 35KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 36KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 37KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 38KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 39KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 40KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 41KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 42KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 43KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 44KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 45KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 46KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 47KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 48KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก สุขภาพ thumbnail 49
หมวดหมู่ กระชับสัดส่วน, ควบคุมน้ำหนัก
ราคา 470.00 บาท
น้ำหนักรวมกล่อง 285 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 10 พ.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
1
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
Tags : Kinto, คินโตะ ดีท็อกซ์, KINTO Detox, Kinto ล้างลำไส้, Kinto ท้องผูก, Kinto ลดน้ำหนัก, Kinto กระชับสัดส่วน, KINTO ล้างสารพิษ, Kinto ดูแลสุขภาพ, คินโตะ ดีท็อก, KINTO ลดพุง, KINTO ลดหุ่น, ขาย KINTO, จำหน่าย คินโตะ, Kinto ราคาถูก, Kinto ราคาส่ง, Kinto ของแท้, ริวิว KINTO, KINTO ซื้อที่ไหน, Kinto ดีไหม, Kinto รีวิว, Kinto ของปลอม, Kinto Pantip, Kinto มีขายที่ไหน, Kinto ราคา, Kinto พันทิบ, Kinto วิธีกิน, Kinto Review, Kinto อาหารเสริม, Kinto ลดน้าหนัก, Kinto ลดความอ้วน, คินโตะ, คินโตะ ราคาส่ง, คินโตะ ราคาถูก, คินโตะ รีวิว, คินโตะ ดีไหม, คินโตะ ของปลอม, คินโตะ Pantip, คินโตะ มีขายที่ไหน, คินโตะ ราคา, คินโตะ พันทิบ, คินโตะ ของแท้, คินโตะ วิธีกิน, คินโตะ Review, คินโตะ อาหารเสริม, คินโตะ ลดน้ำหนัก, คินโตะ ลดน้าหนัก, คินโตะ ลดความอ้วน, อาหารเสริม kinto, kinto detox ราคา, kinto detox ดีไหม, kinto detox pantip, kinto คินโตะ, kinto detox ราคาส่ง, kinto detox ราคาถูก, kinto ดีท็อก ราคาส่ง, kinto ดีไหม pantip, kinto ดีท็อก pantip, ใครเคยกิน kinto, kinto thailand, kinto coffee, kinto กาแฟ

เปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่แล้วจ้า ---> คลิกเลย

KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คินโตะ แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน ทางเลือกใหม่ ของคนรัก

สุขภาพ

 

KINTO ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีท็อกซ์ "แค่เปิดปาก สุขภาพเปลี่ยน"

KINTO คินโตะ ดีท็อกซ์ครบสูตรเรื่องสุขภาพ ช่วยลดน้ำตาลในเลือด ล้างสารพิษ ขับของเสียให้

คุณสุขภาพดี จากภายใน สู่ภายนอก ขับถ่ายดี ลดพุง หุ่นสวย ผิวใส ดีท็อกซ์ปลอดภัย 100%

รสชาติดีด้วย กลิ่นหอมหวานจากกีวี่ ผสมผสานกับเมล่อน สุขภาพดีง่ายๆ แค่ฉีกชงดื่ม

 

KINTO ช่วยในเรื่องอะไรบ้าง?

 

- ลดพุง หน้าท้องแบนราบ

 

- ลดอาการท้องผูก ช่วยเรื่องขับถ่าย

 

- ดักจับไขมันใหม่ ช่วยสลายไขมันเก่า

 

- ล้างสารพิษในลำไส้ ตับ ไต

 

- ลำไส้สะอาด ดูดซึม และเผาผลาญได้ดีขึ้น

 

- ลดคลอเลสเตอรอล

 

- ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

 

- ลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่

 

- ผิวพรรณสดใส จากภายในสู่ภายนอก

 

KINTO เหมาะกับใคร?

 

- คนที่รักสุขภาพ อยากเริ่มดูแลสุขภาพ

 

- คนที่อยากลดน้ำหนัก และสัดส่วน

 

- มีปัญหาท้องผูก

 

- ดื่มแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง

 

- ทานอาหารเสริมไม่ค่อยเห็นผล

 

- รับประทานผัก ผลไม้ ไม่เพียงพอ

 

- ได้รับมลภาวะทางอากาศ

 

- อ้วนหรือผอมเกินไป

 

- เป็นสิวมาก

 

สารอาหารสำคัญใน KINTO คินโตะ ผลิตภัณ์เสริมอาหารดีท็อกซ์

 

 อินูลิน คือกลุ่มของน้ำตาลโมเลกุลใหญ่ ที่ร่างกายไม่สามารถดูดซึมได้ แต่จำเป็นสำหรับ

จุลินทรีย์ในลำไส้ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และช่วยลดปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นโทษต่อร่างกาย

 

 ไซเลี่ยมฮัลค์ เป็นเมล็ดของเทียนเกล็ดหอย ซึ่งอุดมไปด้วยใยอาหารช่วยในการทำให้ช่องท้องและ

ระบบต่างๆ ภายในช่องท้องทำงานเป็นปกติ บรรเทาอาการท้องผูก และยังช่วยลดปริมาณการ

ดูดซึมไขมันของร่างกายได้ดี

 

 สารสกัดจากผลส้มแขก สารสกัดจากส้มแขก ได้มีการค้นพบว่า สารสกัดจากผลส้มแขกที่เรียก

กันว่า กรดไฮดรอกซีซิตริก” (Hydroxy Citric Acids : HCA) มีคุณสมบัติยับยั้งการสะสม

ไขมันส่วนเกินในร่างกายและลดความอยากอาหาร เมื่อรับประทานส้มแขกเข้าไปกรดไฮดรอกซีซิ

ตริคในส้มแขกจะไปลดการสังเคราะห์กรดไขมันสะสม จึงสามารถช่วยลดระดับของแป้ง ไขมัน

ส่วนเกินและครอเรสเตอรอล

 

 เซลลูโลส ไฟเบอร์ เป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ ช่วยกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่ทำงานอย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ขับถ่ายสะดวกและป้องกันท้องผูกได้

 

 กลูโคแมนแนน เป็นสารสำคัญซึ่งมีอยู่ในหัวบุก ที่มีประโยชน์ในการช่วยทำให้ขับถ่ายเป็นปกติ

ลดการท้องผูก ลดการดูดซึมน้ำตาลและไขมัน และทำให้รู้สึกอิ่มและรับประทานได้น้อยลง

 

 สารสกัดจากรากแดนดิไลอัน ให้ผลดีกับผู้ป่วยโรคดีซ่าน โดยจะช่วยในการขับปัสสาวะ กรอง

สารพิษและขับสารพิษออก

 

 อัลฟัลฟ่า เป็นพืชที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และยังมีวิตามิน แร่ธาตุที่

จำเป็นต่อร่างกายในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยขจัดของเสีย ช่วยทำให้ผิวพรรณผ่อง

ใส และช่วยการทำของระบบภูมิต้านทาน ทำให้สุขภาพแข็งแรง

 

วิธีรับประทาน KINTO

 

ดื่มเพื่อล้างสารพิษแก้ท้องผูก : ดื่มก่อนนอนวันละ 1 ซอง ชงกับน้ำเปล่า 220cc

 

ดื่มเพิ่อลดน้ำหนัก : ดื่มก่อนมื้ออาหารเย็นก่อนอาหาร 15 นาที วันละ 1 ซอง ชงกับน้ำเปล่า

200cc

 

*** คำแนะนำ : หลังจากดื่มคินโตะแล้ว ให้ดื่มน้ำเปล่าตามอีก 2 แก้ว เพื่อเห็นผลดีที่สุด

 

เลขที่ อย. 10-1-12456-1-0009

 

1 กล่อง = 10 ซอง

200 กรัม (10 ซอง x 20 กรัม)

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
หลิน หลิน
หลิน หลิน
182.232.133.x
20 มี.ค. 2560 12:46 น.
หัวข้อ :สั่งซื้อสินค้าไม่ได้ค่ะ
กรุณาโทรกลับ 0844506106
ธ.กสิกรไทย สาขาบ่อวิน ชลบุรี ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส บ่อวิน ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส บ่อวิน ชลบุรี สะสมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาบ่อวิน (ถนนสาย 331) ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม 3.9% + 11 THB
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

 

CATEGORY

BEST SELLER

RECOMMENDED

790.00 บาท
750.00 บาท
สินค้าหมด

JOIN US

ร้านKonsuayShopping
ร้านKonsuayShopping
/www.konsuayshopping.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

CONTACT US

0925597427 0954597427
facebook

STATISTIC

หน้าที่เข้าชม3,559,748 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด2,385,713 ครั้ง
เปิดร้าน27 พ.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท23 เม.ย. 2561

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านKonsuayShopping
KonsuayShopping
แหล่งรวบรวมสินค้าความงาม เครื่องสำอาง อาหารเสริม ครีมบำรุง หลากหลายยี่ห้อ
เบอร์โทร : 0925597427 0954597427
อีเมล : konsuayshopping@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก