lnwshop logo

KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า

KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า
KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 1KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 2KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 3KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 4KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 5KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 6KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 7KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 8KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 9KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 10KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 11KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 12KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 13KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 14KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 15KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 16KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 17KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 18KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 19KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 20KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 21KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 22KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 23KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 24KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 25KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 26KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 27KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 28KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 29KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 30KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 31KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 32KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 33KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 34KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 35KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 36KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 37KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 38KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 39KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 40KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 41KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์ สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า thumbnail 42
หมวดหมู่ กระชับสัดส่วน, ควบคุมน้ำหนัก
ราคา 410.00 บาท
น้ำหนักรวมกล่อง 75 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 27 ก.ย. 2559
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
1
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
Tags : KIONU789, KIONU789 ราคาส่ง, KIONU789 ซื้อที่ไหน, KIONU789 ดีไหม, KIONU789 ของแท้, KIONU789 พร้อมส่ง, KIONU789 ร้านค้าออนไลน์, KIONU789 ดีมั๊ย, KIONU789 ราคา, KIONU789 วิธีใช้, KIONU789 review, KIONU789 พันทิป, KIONU789 พันทิบ, KIONU789 pantip.com, KIONU789 ขายปลีก, KIONU789 ขายส่ง, KIONU789 ปลีก, KIONU789 ส่ง, KIONU789 ตัวแทนจำหน่าย, ไคโอนู789 ช้อปปิ้ง, ไคโอนู789 รีวิว, ไคโอนู789 pantip, ไคโอนู789 ราคาถูก, ไคโอนู789 ราคาส่ง, ไคโอนู789 ซื้อที่ไหน, ไคโอนู789 ดีไหม, ไคโอนู789 ของแท้, ไคโอนู789 พร้อมส่ง, ไคโอนู789 ร้านค้าออนไลน์, ไคโอนู789 ดีมั๊ย, ไคโอนู789 ราคา, ไคโอนู789 วิธีใช้, ไคโอนู789, อาหารเสริมลดน้ำหนัก, KIONU789 ราคาถูก, รีวิว KIONU789, สรรพคุณ KIONU789, วิธีกิน KIONU789, ลดความอ้วน, ลดต้นแขน, ลดพุง, ลดขา, บล็อกไขมัน, ดีท็อก, เร่งเผาผลาญ, บล็อกแป้ง, บล็อกน้ำตาล, ลดยาก, ดื้อยา, ลดหน้าท้อง, KIONU789 pantip, ไฟทินี่ ลดความอ้วน, Phyteney ลดน้ำหนัก, Phyteney ลดหุ่น, phyteney ราคา, ไฟทินี่ ราคาถูก, ขาย Phyteney, Phyteney ราคาส่ง, Phyteney, keanu 789 pantip, kionu789 รีวิว, wlkionu789, wl kionu789, WL ไคโอนู789

KIONU789 ไคโอนู789 นวัตกรรม ลดน้ำหนัก ดักไขมัน 800 เท่า เพิ่มดีท๊อกซ์

สลายไขมันเก่า และลดไวกว่า 5 เท่า

 

สำหรับคนดื้อยา ลดเร่งด่วน น้ำหนักเกิน โยโย่เอฟเฟกต์

 

   + Block ดักไขมัน 800 เท่า

   + Boots เร่งเผาผลาญ 5 เท่า

   + Cut ดัดหิว ลดอยาก นาน 12 ชม.

   + Beauty ผิวสวย ขาวใส มีออร่า

   + Clean ดีท๊อกซ์ ขับของเสีย

 

เป็นสูตรพัฒนาต่อยอดที่คิดค้นจากนักวิจัยคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงด้านลดน้ำหนัก

เพิ่มส่วนที่ขาดให้เด่นและครบครัน ซึ่งอาศัยและผสานคุณสมบัติอันโดดเด่นและอัศจรรย์

ของสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัย 100% ผลลัพธ์ 1 เม็ด ครบครัน

 

(จบ ครบ ในเม็ดเดียว ทานง่าย ดื้อยา2เม็ดต่อวัน ไม่ดื้อแค่ 1 เม็ด เห็นผลชัด)

 

คุณสมบัติของ KIONU789 ไคโอนู789

 

1. บล็อกไขมันเลว 800เท่า ด้วยเพชรฆาตไขมัน ไคโอนูทริม

 

2. อิ่มไว อิ่มนาน ทานน้อยลง ด้วยเส้นใยจากหัวบุก และคารัลลูม่า

 

3. ผิวขาว มีออร่า ด้วยเกรปฟรุตและวิตตามินบี3

 

4. ดีท๊อกซ์ ด้วยเมล็ดกัวราน่าและส้มแขก

 

5. เร่งเผาผลาญ กระชับสัดส่วน ด้วยคารัลลูม่า+แอลคาร์นิทีน

 

7. รักษาระดับน้ำตาลในเส้นเลือดและควบคุมความยากอาหาร ด้วยโครเมียมพิโคลิเนต

 

ส่วนผสมของ KIONU789 ไคโอนู789

 

 

   - KIONutrime ไคโอนูทริม                                     120 mg.

   - Garcinia extract power สารสกัดจากส้มแขก                 100 mg.

   - Konjac powder ผงบุก                                        80 mg.

   - Apple puree powder สารสกัดจากแอปเปิ้ล                       50 mg.

   - L-Carnitine L-Tatrate แอลคาร์นิทีน แอลทาร์เทรต                50 mg.

   - Grapefruit and Guarana extract สารสกัดเกรปฟรุตและกัวรานา      50 mg.

   - Cactus extract powder สารสกัดจากกระบองเพชร                  30 mg.

   - Niacinamide ไนอะซินาไมด์ วิตามิน บี 3                           19 mg.

   - Chromium picolinate โครเมียม พิโคลิเนต                          1 mg.

 

วิธีรับประทาน KIONU789 ไคโอนู789 : ก่อนอาหาร 20 นาที

 

- ดื้อยา/ลดเร่งด่วน/น้ำหนักเกิน/โยโย่เอฟเฟกต์ : ครั้งละ 1 เม็ด ทาน 2 เวลา

เที่ยง และ เย็น

 

- ลดปกติ/ธาตุอ่อน/สูงอายุ/มีโรคประจำตัว : ครั้งละ 1 เม็ด ทาน 1 เวลา

เที่ยง หรือ เย็น

 

อย. 24-1-20555-1-0905

 

ขนาดบรรจุ : 10 แคปซูล

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
ภารดี
ภารดี
182.232.87.x
28 ธ.ค. 2559 08:06 น.
หัวข้อ :กล่องแดงหรือกล่องน้ำเงินต่างกันอย่างไรค๊ะ
กล่องแดงหรือกล่องน้ำเงินต่างกันอย่างไรค๊ะ
ธ.กสิกรไทย สาขาบ่อวิน ชลบุรี ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส บ่อวิน ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส บ่อวิน ชลบุรี สะสมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาบ่อวิน (ถนนสาย 331) ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม 3.9% + 11 THB
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

 

CATEGORY

BEST SELLER

RECOMMENDED

790.00 บาท
750.00 บาท
สินค้าหมด

JOIN US

ร้านKonsuayShopping
ร้านKonsuayShopping
/www.konsuayshopping.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

CONTACT US

0925597427 0954597427
facebook

STATISTIC

หน้าที่เข้าชม3,560,450 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด2,386,136 ครั้ง
เปิดร้าน27 พ.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท23 เม.ย. 2561

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านKonsuayShopping
KonsuayShopping
แหล่งรวบรวมสินค้าความงาม เครื่องสำอาง อาหารเสริม ครีมบำรุง หลากหลายยี่ห้อ
เบอร์โทร : 0925597427 0954597427
อีเมล : konsuayshopping@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก