lnwshop logo

PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว

PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว
PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 1PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 2PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 3PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 4PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 5PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 6PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 7PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 8PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 9PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 10PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 11PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 12PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 13PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 14PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 15PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 16PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 17PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 18PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 19PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 20PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 21PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 22PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 23PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 24PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 25PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 26PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 27PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 28PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 29PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 30PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 31PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 32PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 33PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 34PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 35PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 36PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 37PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว thumbnail 38
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า
ราคา 200.00 บาท
น้ำหนักรวมกล่อง 85 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 11 ก.พ. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
1
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง เปลี่ยนจากหน้าพัง ให้เป็นหน้าปัง

ดีท็อกซ์ ผิวหน้า คืนความแข็งแรงให้กับผิว

 

PLACENTIER พลาเซนเทียร์ หรือ อัศวินม้าดำคือ เซรั่มบำรุงผิวหน้าสูตรเข้มข้นที่ได้

ส่วนผสมหลักจากรกม้า และชาโคล
100%

 

   + กระตุ้นให้เกิดการผลัดเซลล์ผิวใหม่ บำรุงเซลล์ผิวหน้าให้เปล่งปลั่ง ลดรอยเหี่ยวย่น

ทำให้ผิวดูอ่อนกว่าวัย

   + ปกป้องสภาพผิวไม่ให้แห้งกร้าน สร้างความกระชับให้กับผิวหน้าดูเต่งตึงขึ้น

   + ลดรอยด่างดำ บนใบหน้า รวมทั้งปรับเซลล์สีผิวให้เรียบเนียน

   + เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับสภาพผิว

   + กระตุ้นการสมานเซลล์ผิวอันเกิดจากแผลต่างๆ รวมทั้งแผลเป็นได้อีกด้วย

   + เพิ่มความสดใสให้กับผิวที่แห้งกร้านจากแสงแดด และ UV

   + สร้างความเชื่อมั่นให้กับผิวหน้าอีกครั้ง และปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นพิษ เพราะพลาเซนต้า

สกัดบริสุทธิ์จากธรรมชาตินุ่มละมุนด้วยโมเลกุลของน้ำ เพื่อช่วยดูดซึมและกระชับผิวให้แข็งแรง

   + ฟื้นฟูสภาพผิวให้บริสุทธิ์ สดใส

   + ช่วยDetox สารพิษที่เป็นสารอันตรายเช่น สารสเตียรอย/ สารปรอท/ ไฮโดรคิวโนน

ที่เป็นอันตรายต่อผิวหน้า

 

PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ "ดีท็อกซ์ผิวหน้า" คืนความแข็งแรงให้กับผิว

เซรั่มบำรุงผิวหน้าสูตรเข้มข้นที่ได้ส่วนผสมหลักรกม้า จากญี่ปุ่นและชาโคล 100%

ที่ช่วยฟื้นบำรุงผิวหน้า ผสานเซลล์ผิวอย่างล้ำลึก
PLACENTIER ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า

มีประสิทธิภาพดูดซับของเสียที่เป็นอันตรายได้หลายพันเท่าด้วยมวลสารของตัวมันเอง

และช่วยสร้างเซลล์ผิวให้แข็งแรง เรียบเนียนกระจ่างใส

 

   - ช่วยผสานเซลล์ผิวอย่างล้ำลึก      
                  

   - ทำให้ผิวแลดูกระจ่างใส

   - ช่วยสมานผิวที่เกิดจากความร้อน   
                   

   - ช่วยควบคุมความมันของผิว

   - ช่วยลดการอักเสบของสิว
                                

   - ลดอากระคายเคืองของผด ต่างๆ

   - ฟื้นฟูสภาพผิวให้บริสุทธิ์ สดใส 
                       

   - เสริมสร้าง ดูแล และลบเลือนจุดด่างดำบนใบหน้า

 

PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ กู้หน้าพัง จัดการสิว หน้าหมอง ผดผื่น ผิวติดสาร

ใช้อะไรแล้วไม่เห็นผล เป็นสิวอุดตัน ปลอดภัยไร้สารอันตราย ไม่ทำร้ายผิว ไม่กัดผิวให้บาง

ปราศจากสารเคมี
100%

 

วิธีการใช้ พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ : ใช้บำรุงหลังทำความสะอาด เช้าและก่อนนอน ทุกวัน

 

ขั้นตอนการใช้ PLACENTIER พลาเซนเทียร์ อัศวินม้าดำ

 

1. กรณีหน้าติดสารพิษมาเป็นเวลา 1-2 เดือน

วิธีการใช้ : ควรใช้ม้าดำติดต่อกันในระยะเวลา 1-2 เดือน (ไม่ควรใช้ร่วมกับครีมอื่น)

บางท่านอาจมีสิวหรือหรือพดขึ้น ดังนั้น! ให้ใช้เป็นวันเว้นวัน หลังจากนั้นให้สังเกตผิวหน้า

ว่าอาการรอยแดง สิวผดและผืนดูลดลง จึงกลับมาใช้ครีมปกติได้

**ข้อแนะนำไม่ควรกลับไปใช้สารสเตียรอยด์ สารปรอท อีก

 

2. กรณีที่หน้าติดสารมาเป็นระยะเวลาไม่นาน มีผดขึ้น สิวขึ้น ไม่เยอะมาก

วิธีการใช้ : ควรใช้ม้าดำประมาณ 3 อาทิตย์ แล้วให้สังเกตุอาการ ถ้าอาการยังไม่ลดลง

ควรใช้ต่อเนื่อง

**กรณีนี้สามารถใช้คู่กับครีมที่ใช้อยู่ที่ได้ เมื่อ ผดและสิวหายจางลง

 

3. กรณีลูกค้าต้องการล้างสารพิษโดยต้องการเคลียร์ผิวหน้า ก่อนใช้ครีมตัวอื่น

วิธีการใช้ : ให้ใช้ม้าดำให้ทาเป็นเวลา 3-5วัน ในการเคลียร์ผิวหน้า (โดยใช้ม้าดำอย่างเดียว)

ยังไม่ให้ใช้ร่วมกับครีมอื่น

 

PLACENTIER (ม้าดำ) เป็นเซรั่มที่ช่วยในการ Detox ผิวหน้าและช่วยให้เซลล์ผิวแข็งแรง

ดังนั้นสามารถใช้ร่วมกับครีมอื่นอื่นได้เพื่อประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

คำเตือน : ไม่ควรใช้คู่กับครีมที่มีสารสเตียรอยด์และสารปรอท และสารอันตรายในการผลัดเซลล์ผิวหน้า

 

เลขที่จดแจ้ง : 10-1-6010038508

 

ขนาด 15 ml.

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กสิกรไทย สาขาบ่อวิน ชลบุรี ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส บ่อวิน ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส บ่อวิน ชลบุรี สะสมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาบ่อวิน (ถนนสาย 331) ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม 3.9% + 11 THB
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

 

 

CATEGORY

BEST SELLER

RECOMMENDED

790.00 บาท
750.00 บาท
สินค้าหมด

JOIN US

ร้านKonsuayShopping
ร้านKonsuayShopping
/www.konsuayshopping.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

CONTACT US

0925597427 0954597427
facebook

STATISTIC

หน้าที่เข้าชม3,563,655 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด2,388,525 ครั้ง
เปิดร้าน27 พ.ย. 2557
ร้านค้าอัพเดท26 เม.ย. 2561

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านKonsuayShopping
KonsuayShopping
แหล่งรวบรวมสินค้าความงาม เครื่องสำอาง อาหารเสริม ครีมบำรุง หลากหลายยี่ห้อ
เบอร์โทร : 0925597427 0954597427
อีเมล : konsuayshopping@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก